INTERPORT TRANS

Spoločnosť INTERPORT TRANS, s.r.o. poskytuje vnútroštátnu aj medzinárodnú nákladnú prepravu vozňových zásielok a poskytuje služby v týchto oblastiach:Preprava

- vnútroštátna nákladná preprava vozňových zásielok
- medzinárodná nákladná preprava vozňových zásielok v rámci EU, ako aj štátov SNŠ

Skladovanie

- uskladnenie tovaru

Služby

- prekládka tovaru pri vývoze alebo dovoze tovaru z krajín SNŠ
- objednávka vozňov na nakládku
- colné prejednanie
- služby terminálu
- ochrana vozňových zásielok na tratiach SNŠ
- monitoring vozňov
- prenájom vozňov

Kontaktujte nás